Slider 1 Slider 2 Slider 1 Slider 2 Slider 3 Slider 3 Slider 4 Slider 6
شرکت پرشین پلیمر ساسانی در سال 1386 با هدف بهبود و ارتقا کیفیت محصولات پزشکی و با بکارگیری کارشناسان خبره و مجرب در خصوص تامین بخشی از نیاز های جامعه پزشکی تاسیس گردید.
همواره سیاست شرکت بر این پایه استوار بوده که بهترین کالای پزشکی در فیلدهای تخصصی جراحی قلب و اینترونشنال و بیهوشی از بهترین کمپانی های تولید کننده از اقصی نقاط جهان ( اروپا.آمریکا.چین و ......)تهیه و در دسترس مصرف کنندگان قرار گیرد.
ما بر این اعتقاد استواریم که بهترین کالا از نظر کیفیت با بهترین قیمت در اختیار مصرف کننده قرار گیرد و این شعار سرلوحه تمامی همکاران در این مجموعه خواهد بود.